Indianen: de dromenvanger

Lang geleden zat een oude sjamaan van de Lakota indianen op een hoge bergtop. Daar kreeg hij een visioen. 
In dit visioen verscheen Iktomi, de grote zoeker naar wijsheid. 
Iktomi kwam in de gedaante van een spin. Iktomi sprak tegen de sjamaan in een heilige taal. Terwijl hij sprak, pakte Iktomi de wilgenhoepel van de oude sjamaan. Die was versierd met veren, paardenhaar, kralen en andere voorwerpen die als offer dienden. Iktomi, de spin, begon daarin een web te weven. Hij sprak tot de oude sjamaan over het leven: hoe we ons leven beginnen als zuigeling en dan door de jeugd naar de volwassenheid groeien. Uiteindelijk worden we ouder en tenslotte moeten we weer verzorgd worden, waardoor de cirkel rond is. 

 “Maar”, zei Iktomi, terwijl hij doorging met het spinnen van zijn web, “op elke leeftijd zijn er vele krachten aan het werk; sommige krachten zijn goed, andere zijn slecht. 
Wanneer je naar de goede krachten luistert, zullen ze je in de juiste richting sturen. 
Maar wanneer je luistert naar de slechte krachten, zullen ze je de verkeerde kant op sturen en je schade berokkenen. 
Zo kunnen deze krachten je helpen, maar ze kunnen ook de harmonie van de natuur verbreken”. Terwijl de spin dit zei, bleef hij doorgaan met het weven van zijn web. Toen Iktomi uitgesproken was, gaf hij het web aan de oude man en zei: “Dit web is een volmaakte cirkel met een gat in het midden. Gebruik het web om de mensen te helpen gelukkig te worden, zodat ze gebruik maken van hun goede dromen en visioenen. Het is een dromenvanger. Als je onder dit web slaapt, zal het web je dromen vangen. De slechte dromen zullen in het web verstrikt raken en verdwijnen bij het eerste daglicht. De goede dromen weten de juiste weg door het gat in het midden en glijden langs de veren omlaag in het hoofd van degene die eronder slaapt. Op deze manier hoeft niemand meer bang te zijn voor kwade dromen ”. 

 De oude sjamaan gaf zijn visioen door aan zijn volk. En daarom hebben veel indianen nu nog steeds een dromenvanger boven hun slaapplaats hangen om hun dromen en visioenen te zeven. Het goede wordt doorgelaten en meegedragen met de mens. Het kwade uit hun dromen wordt tegengehouden en is niet langer deel van hun leven.